Frågor till APU

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Frågor till APU


Hur blir jag en APU Ranger?

Se Bli Ranger


Vad gör ni?

APU är en insamlingsstiftelse vars alla resurser används direkt för att förebygga illegal jakt och miljöförstöring. Vi förebygger och upptäcker faror och brott mot djur och natur främst genom patrullering och fältarbete. Läs mer om arbetet här och senaste årsrapporten över arbetet här.


Är ni emot jakt?

APU är endast emot illegal jakt. APU tycker ingenting utom att envar ska följa svensk lag i naturen. Vi förbygger illegal jakt och miljöförstöring.


Är ni emot laglig jakt på rovdjur?

APU är endast emot illegal jakt. APU tycker ingenting utom att envar ska följa svensk lag i naturen. Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring.


Det finns väl ingen tjuvjakt i Sverige?

Det förekommer utbredd tjuvjakt i Sverige. Över 50 % av alla vargars dödsfall beror på tjuvjakt. Vidare tjuvjagas rovfåglar, sällsynta arters ägg, djur som anses vara skadedjur, tjuvjakt på lagligt vilt på skyddade områden, etc. En inte ovanlig metod är att drevkedjor och drivande hund driver vilt från naturreservatet till den egna marken. Även olaglig jakt utanför jaktsäsong är vanligt förekommande. Norden har på grund av sin världsunika historiska avsaknad av rangers en tradition av låg upptäcktsrisk för tjuvjägare. APU ändrar på detta och det skrämmer tjuvjägare, vilket också är den främsta anledningen att de så ivrigt sprider illvilliga rykten om APU.


Varför leder anmälningar av jakt- och miljöbrott så sällan till fällande domar?

Diskrepansen mellan det stora antal jakt- och miljöbrott som faktiskt sker och mellan åtal/fällande domar är oerhört stor. Det bevisar att rättsväsende och ordningsmakt saknar resurser när det gäller dessa typer av brott. APU förebygger illegal jakt och miljöförstöring. Har brott skett, har vi misslyckats. APU:s uppgift är inte rättsliga påföljder.


Vad ska man hålla utkik efter som privatperson i naturen?

Du ska aldrig behöva känna dig hotat av människor du möter i naturen – av jägare eller av andra. Alla har rätt att vistas i naturen inom allemansrättens ramar. Blir du hotad eller trakasserad ska du polisanmäla det. Vågar du inte kan du tipsa polisen anonymt och/eller tipsa APU om incidenten. Finns det misstanke om jakt- eller miljöbrott försöker vi följa upp det med en patrull.

Notera misstänkta iakttagelser – tidpunkt, plats och annan information - och ta gärna bilder. Det kan vara skott mitt i natten, eller utanför jaktsäsong, nedskräpning eller annan misstänkt aktivitet i naturen. Du kan själv ta reda på om det är säsong för laglig jakt eller tipsa APU om misstanke. Tänk på att du har rätt att polisanmäla misstankar om brott. Du behöver alltså inte vara säker på att ett brott har begåtts.


Vad ska man göra om man hittar en fälla?

Vissa olagliga fällor kan vara farliga även för människor så var försiktig. Du kan undersöka om fällan är märkt med namn, telefonnummer och fälltyp. Är den inte det är den olaglig  (Undantag finns om fällan står i anslutning till gårdsbyggnad). Du kan välja att själv polisanmäla den, tipsa polisen anonymt och/eller tipsa APU. Tänk på att notera positionen och ta gärna bilder av fällan.


Vad ska man göra om man hittar en åtel i naturen?

Åtling är de flesta fall lagligt. Det är också lagligt att lämna slakrester från vilt i naturen. Det är däremot olagligt att lämna slaktrester från tamboskap. Ser du slaktrester från tamboskap i naturen kan du själv göra en polisanmälan, tipsa polisen anonymt och/eller tipsa APU. Notera positionen och ta gärna bilder. Tänk på att din hund inte bör äta av slaktrester i naturen. Det är inte ovanligt att sådana åtlar olagligt är förgiftade i syfte att döda rovdjur. Detta är en mycket plågsam död för de djur som äter det förgiftade köttet. Intill åtlar är det inte ovanligt med olagliga övervakningskameror.


Vad ska man göra om man hittar en övervakningskamera, s.k. åtelkamera i naturen?

Från och med 2018 fick intresseorganisationer igenom en lagändring för åtelkameror i naturen. En sådan kamera behöver inte längre tillstånd, men skall fortfarande vara märkt med a) kameraövervakningsskylt och b) ägaruppgifter (i vissa fall kan ägaruppgifter ersättas med ett anonymiserat identifikationsnummer). Saknar kameran kameraövervakningsskylt och ägaruppgift/identifikationsnummer är den olaglig. Då kan du göra en polisanmälan, eller tipsa APU. Tipsa gärna APU om kamerors positioner oavsett, då kamerans placering i vissa fall kan vara indikation på planerad olaglig jakt.


Finns det andra sätt att upptäcka jakt- och miljöbrott än i naturen?

Du kan ibland höra vissa människor på din ort ohämmat skryta om jakt- och miljöbrott. Polisanmäl då brottsmisstanken, tipsa polisen anonymt och/eller tipsa APU. Ser du hot, trakasserier, bilder på eller planering av jakt- eller miljöbrott på sociala forum - ta alltid skärmavbilder och polisanmäl, tipsa polisen och/eller APU.


Vad användar ni insamlade medel till?

APU är en insamlingsstiftelse. Alla resurser används oavkortat för att förebygga illegal jakt och miljöförstöring nästan uteslutande genom fältarbete/patrullering.


Varför har ni inget 90-konto?

Alla våra medel går oavkortat till verksamheten och vi uppfyller alla kriterier för 90-konto. Våra ekonomiska medel är dock än så länge så små att vi valt att lägga de 5000kr som minst tas ut i avgift för 90-konto på själva verksamheten istället.


Hur många vargar tycker ni det ska finnas i Sverige?

APU tycker ingenting utom att envar ska följa svensk lag i naturen. Vi förbygger illegal jakt och miljöförstöring.


Det finns ju polis och länstyrelse för naturbevakning, varför behövs APU?

I Sverige finns inte en enda polis avsatt för att enbart arbeta med jaktbrott. Länsstyrelsens naturbevakare är få och har alldeles för lite resurser. Trots att många gör ett bra jobb är samtidigt flera tjänstemän inom polis och länsstyrelse jäviga på grund av personliga kopplingar till tjuvjägare, egna lokala jaktintressen m.m. APU:s antal volontärarbetande rangers är idag jämförbart med Sveriges samtliga antal naturbevakare. Jaktbrott- och miljöbrottsstatistiken talar sitt tydliga språk vad gäller behovet av ökad naturbevakning.


Vad är det för olaglig miljöförstöring ni pratar om?

Otaliga miljöbrott sker dagligen överallt i landet. Alltifrån olaglig nedskräpning i naturen till olaglig skogsavverkning, tjuvfiske och olagliga storskaliga industriutsläpp. APU arbetar för att förebygga och upptäcka alla typer av brott mot naturen.


Hur bra är ni på att spåra?

Alla våra rangers får grundutbildning i spårning, forensisk spårning och bevissäkring. Många av våra rangers är dessutom sedan tidigare specialutbildade spårare, andra har hela yrkeskarriärer från brottsplatsundersökning inom polisen bakom sig, vissa är spårande jägare och många har naturbevakaruppdrag bakom sig. Nivåer och specialkompetenser skiljer sig alltså från ranger till ranger, men alla har grundutbildning i spårning och många är experter.


Stör APU legal jakt?

Det är ett brott att störa jakt och APU arbetar för lagar och mot brott. Är vi närvarande är det enbart för att undersöka och dokumentera att inget brott mot djur och natur äger rum.


Det där är ju en rävfälla. Varför har ni anmält den?

Alla fällor ska vara typgodkända och märkas med typbeteckning, namn, adress och telefonnummer. Är den inte det är den olaglig och blir därför polisanmäld.


Hur kan ni påstå att fårkroppar som väntar på kadaverbilen är en åtel?

Jordbruksverket har regler för hur djurkroppar från tamboskap som väntar på destruering ska förvaras, övertäckas m.m. Detta för att inte riskera smittspridning eller att locka till sig vilda djur. En åtel är föda/material som iordningsställts/placerats i syfte att locka till sig vilda djur. Om en djurkropp i väntan på upphämtning medvetet placerats på ett sätt som är avsett att locka till sig vilt - till exempel räv, björn, varg, kråkor - blir det per definition även en åtel. Åtling med kött från tamboskap är olagligt.


Kan ni inte förstå att det är jobbigt för en bonde att få sina får rivna, eller för en jägare att få sin favorithund skadad eller dödad i bråk med varg?

Det förstår vi självklart. APU arbetar dock inte med dessa frågor. APU förebygger illegal jakt och miljöförstöring.


Tycker ni att det inte ska finnas en enda älg kvar p.g.a. vargarna?

APU tycker ingenting utom att envar ska följa svensk lag i naturen. Älgen är en lika självklar del av den svenska faunan som vargen. Trycket på älgstammen har många orsaker, såsom skogsbolagens egna jaktkvoter på egen mark, men APU arbetar inte med dessa frågor och har därför ingen agenda utom att upprätthålla svensk lag i naturen. Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring.


Tycker ni samer inte ska kunna bedriva renskötsel pga rovdjurstrycket?

Samer har som urfolk en självklar rätt både till sitt land, Sápmi, och till att där bland annat bedriva renskötsel, men APU arbetar inte med dessa frågor utan endast med naturskydd enligt gällande jakt- och miljölagar. APU arbetar för att förebygga illegal jakt och miljöförstöring i hela landet. Dit hör inte bara tjuvjakt på rovdjur utan lika mycket tjuvjakt på andra sällsynta arter såväl som brott som kan hota renskötsel, såsom tjuvjakt på ren, olagliga utsläpp från gruvor och gruvprospektering, förstörelse av gammal skog, fridlysta  lavar, nedskräpning, brott mot allemansrättens skyldigheter och naturreservatsregler m.m.


Hittar ni på saker för att få uppmerksamhet?

Nej. Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring. Upptäcks inga brott mot naturen, har vi nått vårt ändamål.


Varför ser ni ut som militärer?

APU bär samma enhetliga uniform som de flesta av världens alla antipoachingstyrkor. Vi bär den för tydlighet, igenkännbarhet, transparens och ansvar. Läs vidare om uniformen.


Är ni beväpnade?

Vi är endast “beväpnade” med kameror, spanings-, navigerings- och kommunikationsutrustning, samt skarpa ögon, öron och näsor.


Jag har hört att ni misshandlar flugfiskare med ishockeyklubbor, är det sant?

Det vimlar av rykten om APU. Vi har hört det mesta, men inte just detta. Fråga dig vem som sprider ryktena och varför. Vem det är som inte vill att allmänheten ska ha insyn? Varför baktalar dessa individer de som undersöker vad som sker?

APU är 100 % transparenta, är de som sprider ryktena det? Du kan utgå från att de ivrigaste baktalarna av APU har någon form av koppling till tjuvjakt eller miljöförstöring i Sverige. Genom att iaktta VEM som sprider de illvilliga ryktena kan du lära dig om vem i din omgivning som sannolikt har sådana kopplingar.


Hur kan jag stödja ert arbete?

Du kan ansöka om att bli Ranger, donera en gåva eller bli sponsor (företag). Se Stöd oss. Har du speciella färdigheter eller utrustning du tror att vi kan dra nytta av, kontakta oss gärna. Du kan även stödja oss genom att visa civilkurage: Stå upp för grannar som blir hotade eller trackasserde för sitt naturengagemang och markera nolltolerans. Polisanmäl hot. Polisanmäl brott mot naturen eller tipsa APU om dem, berätta om APU, stå för att du gillar oss och stå upp mot illvillig ryktesspridning.

Apu samarbetar med:

Våra sponsorer: