Myter & sanningar

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Myter och sanningar om APU

Om bokföring

APU styrs av stiftelselagen och granskas av en auktoriserad revisor. Varje år lämnas en årsredovisning vilken är offentlig.

Årsredovisningen läggs upp på APU:s hemsida och finns även tillgänglig hos länsstyrelsen.


Om poliser och militärer inom APU

APU består av volontärer. Dessa volontärer har anställning inom diverse olika yrkeskategorier utanför APU. De flesta volontärer har dock en bakgrund inom Polismyndigheten, Försvarsmakten eller annat säkerhetsrelaterat arbete.


Om insamlade medel

APU är en helt ideell stiftelse. De ekonomiska medel stiftelsen har utgörs av donationer ifrån utomstående och även från de volontärer som är engagerade i APU. Medlen går oavkortat till verksamheten. Stiftelsens intäkter, utgifter och tillgångar redovisas offentligt i bokföringen.


Om APU:s anmälningar

Alla APU-rangers är både specialintresserade och utbildade på Svensk natur-/ jakt-/miljölagstiftning, fauna, biologi, etc.

APU anmäler samtliga misstänkta brott mot gällande lagstiftning.

APU anmäler inte laglig jakt eller annan laglig verksamhet i naturen.


Om aktivism och sabotage

APU bedriver ingen form av aktivism.

APU stör aldrig avsiktligt laglig verksamhet i naturen. Våra patruller bedrivs endast för att förebygga och upptäcka brott mot naturen enligt gällande lagstiftning.


Om APU och jakt

APU arbetar för att avslöja illegal jakt och brott mot naturen. Flera av APU:s rangers är själva jägare och APU försöker aldrig störa laglig jakt. Är en APU-patrull närvarande är det enbart för att undersöka och dokumentera att inget brott mot djur och natur äger rum.

Vi anser det mycket märkligt att vissa kretsar inom jägarkåren motarbetar insyn samt försvarar olaglig och oetisk jakt och därmed låter en minoritet av oseriösa jägare förstöra för de seriösa.


Om vargkramare från stan och landsortsbefolkning

Större delen av APU:s personal bor eller har sitt ursprung på landsbygden. Vi ser inget generellt stöd för olaglig rovdjursjakt på landsbygden. Tvärtom är det en liten kriminell minoritet som utför dessa brott. Denna minoritet hotar och baktalar ofta omgivningen för att uppnå en tystnad kring den illegala jakten.

Tvärtom visar den genomsnittlige landsortsbon och etiske jägaren ansvar och stolthet över naturen, vår vilda fauna och flora. Att det skulle finnas en ideologisk motsättning mellan landsbygd och stad när det gäller värnande av den svenska naturen är ett påhitt av intresse- och  lobbygrupper som vill få stöd för att utrota delar av den svenska faunan.


Om APU, militarism och hotfullhet

APU:s bakgrund, kompetens och organisation kan för många likna en armé, trots att vi endast är "beväpnade" med kameror. Vi bär uniform för att tydligt vara igenkännbara enligt internationell ranger-standard. En APU-ranger i tjänst bemöter natur och medmänniskor med korrekthet och respekt. Känner någon sig hotad av vår verksamhet beror det sannolikt på att denne vill dölja ett lagbrott mot naturen. Alla APU-rangers bär APU-legitimation på bröstet. Vi uppmanar envar som känner sig felaktigt eller illa behandlad att notera rangers id-numer och anmäla händelsen till stiftelsen.


Om befogenheter

APU-personal har normalt inga andra befogenheter än vilken annan medborgare som helst.

Envar har rätt att röra sig i naturen, vara vaksam på brott mot naturen, fotografera och filma på offentlig plats, ställa frågor samt anmäla misstänkta brott. APU har normalt inte rätt att kräva uppvisande av legitimation, fiskekort eller vapenlicens men undantagsfall kan gälla vid olika typer av samarbeten med reservat och markägare. Om en gärningsman blir tagen på bar gärning för brott som har fängelse i straffskalan har alla medborgare rätt att gripa gärningsmannen enligt Rättegångsbalkens 24 kap. 7 §. Så även APU-ranger.Läs mer,  frågor till APU

Apu samarbetar med:

Våra sponsorer: