Illegal jakt

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Illegal jakt och miljöförstöring

Tjuvjakt är på hög nivå

Tjuvjakten på varg och andra rovdjur är på en hög nivå sedan många år. För cirka 50 % av de radiomärkta vargarna som har hittats döda under åren 1998-2011 var dödsorsaken illegal jakt och sannolikt illegal jakt, se grafik nedan. För vuxna järvar t.ex. är siffran ännu större. Alla döda vargar, även de legalt skjutna, obduceras. Av 196 vargar som obducerades åren 1996–2011 hade 21 stycken (11 procent) gamla skottskador (Källa: SKANDULV).


Läs även en artikel på natursidan.se "Obduktioner av svenska vargar avslöjar omfattande tjuvjakt".


Djur förgiftas, körs över med skoter och bil, skjuts vid åtelplatser när tillfälle ges och fångas i illegala fällor. Illegala kameror används för att förbereda sig på tjuvjakten och för att se vem som är ute i skogen.

Fältarbetet med att förebygga illegal jakt, som APU gör, är viktigt och kommer bli allt viktigare i framtiden. APU:s arbete gäller alla vilda djur.

APU hittar grovt jaktbrott


2016-04-13 APU har avslöjat ett misstänkt grovt jaktbrott. Det var den 13 april som vi hittade det döda och brända lodjuret norr om Stockholm. Det innebar ett intensivt samarbete med polis och åklagare. Förundersökning är nu startad. Mer information kommer när det är lämpligt p.g.a. utredningen.


Läs en artikel om fallet på norrteljetidning.se från den 18 april 2016.


Gift och miljöförstöring

Gift används för att förgifta slaktrester som man lägger ut i skogen. Farliga kemikalier slängs i skogen.

Hål i viltstängsel

Att klippa hål i viltstängsel är en känd metod som används i förhoppningen att en varg springer ut på motorvägen och blir överkörd.

Åtel vid vägar

Det är en känd metod att tjuvjägare lägger ut åtel vid vägar för att locka dit vargar. Det fanns tidigare uppmaningar av brottslingar i grupper på Internet att lägga slaktrester direkt vid vägar och att klippa upp viltstängsel för att kunna döda vargar med hjälp av bilar.

Åtelkameror

Saknar kameran kameraövervakningsskylt och ägaruppgift/identifikationsnummer är den olaglig. Då kan du göra en polisanmälan, eller tipsa APU.

Illegala fällor

Vi välkomnar alltid tips på olagliga fällor. Fällor ska vara väderbeständigt märkta med fällans typbeteckning samt ägarens namn, adress och telefonnummer, annars är de olagliga. Inget djur ska onödigt lida i illegala fällor. Läs om reglerna på naturvardsverket.se

Desinformation

Ingen kommentar behövs. Klicka på bilden för att se en större bild.

- Trafficking, stöld av skyddade växter och djur, såsom ägg, för att tas ur landet och säljas dyrt på svarta marknaden.

- obehöriga som jagar på andras jaktmark,

- jakt utanför lagliga jakttider,

- jakt inom naturreservat eller att man driver vilt ut från naturreservat för att jaga där

- Brott mot eldningsförbud, allemansrätt eller naturreservats regler

- Oplanerad illegal jakt, dvs olagligt vilt skjuts olagligt när tillfälle ges under annars laglig jakt.

-Jakt från fordon