synpunkter

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Synpunkter på APU-ranger till stiftelsen

Har du synpunkter på en eller flera rangers kan du fylla i formuläret nedan. Gäller det klagomål så kommer stiftelsen att utreda saken. Våra patruller spelas in i sin helhet på video så det första som kommer att hända är att vi tittar igenom patrullvideon för det aktuella tillfället. Plats och tidpunkt måste därför anges. Utifrån videon görs en bedömning om, och hur vi isåfall går vidare med ärendet. Vi tackar för din hjälp till självkontroll av vårt agerander och upprätthållande av korrekt god patrullstandard.


Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Är du inte anonym har vi möjlighet att följa upp med information till dig. Inkommer alltför många uppenbara "bus-anmälningar" kan möjligheten att vara anonym komma att tas bort i framtiden.