Tips

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Polisens anmälningsnummer vid misstanke om brott:114 14

Hjälp APU med tips om miljöbrott.

Du förblir anonym!

Fyll antingen formuläret eller skicka ett mail till


tips@antipoachingunit.org


med tid, plats (gatuadress eller gps-koordinater) och händelse, samt ditt namn och telefonnummer. Bifoga gärna en bild så våra Rangers vet vad de ska leta efter.