Historik

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Anti Poaching Unit

- Historik

Anti Poaching Unit (APU) startades i Sverige år 2007 av en grupp poliser för att stoppa den grymma illegala jakten på varg i Rialareviret norr om Stockholm. Förebildet finns i Afrika där man har organiserat sig för att skydda de utrotningshotade djuren mot illegal jakt.


Sedan dess har stiftelsen vuxit och utvecklats till att gälla alla vilda djur. År 2011 registreraqdes Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit. Man började hålla kurser för att utbilda nya Rangers och sprida verksamheten till flera områden. Detta visade sig dock inte ha önskad effekt, eftersom få deltagare fortsatte med förebyggande arbete och patruller efter avslutad utbildning. Hösten 2014 beslutade därför styrelsen att skapa projekt Ranger 2015 med kontrakterat volontärarbete. Under 2015 etablerades två nya Rangerteam: ett i Värmland och ett i Stockholm.


2016 examinerades en ny kull rangers och ytterligare två team bildades. Under 2016 arbetar totalt fem team i landet.


Våren 2009

Det ursprungliga APU, våren 2009.

En del av APU i 2011

Delar av APU 2011.

Team Värmland 2015 och Team Stockholm 2015

Team Värmland 2015 och Team Stockholm 2015

Delar av 2016 års examinerade rangers.

Läs en artikel om APU "I vargarnas tjänst" från 2010

2007

APU etableras


2011

Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit registreras.


2014

Omorganisation til projektbaserad arbete.


2015

Uppstart av projekt Ranger 2015. De två första teamen, Team Stockholm och Team Värmland, etableras.

APU blir medlem i International Ranger Federation (IRF)


2016

Ytterligare ett nytt team etableras med verksamhetsområde  Uppland, Sörmland och Dalarna.  Stabsteam samt Team ESOP - expertteam för speciella operationer bildas. 2016 har APU 5 regelbundet patrullerande team.


2017

Utbildningen förlängs. Antalet rangers ökar. En av Sveriges mest erfarna kriminaltekniker rekryteras. APU firar 10-årsjubileum och är en av flera konstituerande parter i bildandet av European Ranger Federation.


2018

Ytterligare två team bildas. Antalet rangers ökar. Utbildningen utökas med fler moment.