Om

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Anti Poaching Unit

- vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Anti Poaching Unit (APU) är en insamlingsstiftelse vars alla resurser används direkt för att förebygga illegal jakt och miljöförstöring.


Vi förebygger och upptäcker faror for djur och natur. Till exempel illegala fällor, illegal jakt,  förgiftningar, miljö-och habitatsförstöring, uppklippta viltstängsel m.m.


Vi patrullerar, ser, observerar, dokumenterar, skapar ett nätverk av seende människor och vill samverkar på ett positivt sätt.


Vi står för en rättvis och långsiktig hållbar natursyn där vi lever i harmoni med människor, djur och miljö.


Vår förebild finns i Afrika där man har organiserat sig för att skydda de utrotningshotade djuren mot illegal jakt.

Foto: Conny Andersson, ordförande

Styrelse

Förvaltar och företräder Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit. Den består av ordförande och 2 styrelsemedlemmar.


Stab

Valda voluntärer som jobbar för stiftelsens ändamål och styrelsens beslut. Stabens uppgifter är

insamling, tipshantering och administration.


APU Rangers

Rangers som arbetar mot illegal jakt bär grön basker runt om i världen. Vi gör det också här i APU och visar att vi är delaktiga i det globala nätverket av Rangers i det vildas tjänst.


APUs Rangers följer Rangerlagen


Patrullering med målet att förebygga faunabrott:

  • Vi har Rangers utbildade i patrullering, tecken på illegal jakt och dess hantering.
  • Vi har flera Rangers med erfarenhet från militär- och polisarbete.

Jaktfrågor och jaktlagen:

  • Vi har Rangers med jägarexamen och erfarenhet från jakt.

Sökoperationer, både försvunna människor och djur:

  • Vi har Rangers med utbildning och erfarenhet i spårning och personsök.

Viltspårning och Tracking:

  • Vi har utbildade viltspårare och utbildade trackers.

Utbildning:

  • Vi genomför utbildningar och presentationer och besöker själva utbildningar och konferenser.

Information:

  • Vi både tar emot och ger information till boende och besökare i naturområden.

Tipsverksamhet:

  • Vi tar emot och behandlar tips om jaktbrott och miljöförstöring.


Informatörer

Engagerade människor som finns, bor, lever och arbetar i naturområden och som aktivt söker information om illegal jakt, m.m.

2013-06-06 Under nationaldagsfirandet i Norrtälje mottog Christer Hofström, APU, priset: "Roslagens naturvårdspris". Priset var anstiftat av Roslagens Naturskyddsförening och Norrtelje Tidning.


Läs en artikel om APU "I vargarnas tjänst" från 2010