Organisation

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Apu samarbetar med:

Våra sponsorer:

Organisation, APU

Samtliga inom APU arbetar förutom med sitt specifika uppdrag även med praktisk patrullering i fält. Det finns alltså ingen i organisationen som inte också är aktiv ranger, vilket ger fortlöpande erfarenhet av verkligheten i den svenska naturen. Samtliga som arbetar med APU arbetar helt volontärt (utom revisor som anlitas externt). De flesta rangers bidrar dessutom med egna ekonomiska medel till stiftelsen. Alla insamlade medel går oavkortat till verksamheten.