Stiftelsen

Vi förebygger illegal jakt och miljöförstöring

Insamlingsstiftelsen Anti Poaching Unit


Organisationsnummer: 802477-3213

Stiftelsens ändamål är att förebygga faunabrott, som illegal jakt på rovdjur och allt annat vilt genom att hitta faror som illegala fällor, förgiftningar, miljöförstöring m.m. och skapa ett nätverk av seende människor.

Läs våra årsredovisningar under fliken Dokument här till höger.


Stiftelsens ändamål skall främjas genom


1. Att Stiftelsen i Sverige och internationellt verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att i Sverige och internationellt förebygga faunabrott..


2. Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige och internationellt för att härigenom förebygga faunabrott.


3. Att Stiftelsen i Sverige och internationellt anskaffar finansiering till genomförandet av projekt, som förebygger faunabrott och deltager i genomförandet av projekten.


4. Att Stiftelsen står för en rättvis och långsiktig hållbar natursyn där vi lever i harmoni med människor, djur och miljö.


Styrelsen åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.


Stiftelsen ska använda erhållet kapital samt avkastningen därav för att uppfylla ändamålet.


Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.